top of page

Privacyverklaring

1. Algemeen

In deze privacyverklaring geeft Eventex informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Eventex. Eventex is gevestigd aan de Sint Bernulphusstraat 13D, 6861 GS te Oosterbeek en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 05057877. Eventex is bereikbaar via telefoon +31 (0)26 333 75 77 en per e-mail: info@eventex.nl.

 

Eventex is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.eventex.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.

Deze privacyverklaring geldt voor de bezoekers van de website van Eventex, de gebruikers van de apps van Eventex, de klanten van Eventex en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Eventex en verder alle personen van wie Eventex persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Eventex

 

2. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Eventex worden verwerkt zijn:

  1. persoonsgegevens die u via de website www.eventex.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven

  2. persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.eventex.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

 

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

 

3. Gebruik van persoonsgegevens

Eventex gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten.

 

4. Inschakeling van derden

Eventex heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens derden ingeschakeld die uitsluitend in opdracht van Eventex persoonsgegevens verwerken. Eventex heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

5. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

 

6. Cookies

Deze website van Eventex maakt gebruik van zogenaamde analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website.

Eventex gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Eventex heeft Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Eventex heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Eventex maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Eventex heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

7. Wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens of klachten

  • Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over deze privacyverklaring, kan de betrokkene Eventex bereiken via telefoon +31 (0)26 333 75 77 en per e-mail: info@eventex.nl.

  • Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@eventex.nl.

  • Als u een klacht heeft over hoe Eventex uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Eventex opnemen door een mail te sturen naar info@eventex.nl of te bellen met +31 (0)26 333 75 77. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (acm.nl/nl).

 

8. Bewaartermijn

Eventex bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

9. Beveiliging

Eventex heeft in de verwerkersovereenkomst met Invitado, Teamleader en Formdesk passende technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

Eventex behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Eventex adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018.

where X marks the spot

bottom of page