top of page

Conferentie

Vakantieparkentop

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Gezamenlijk in actie voor goede vakantieparken

De Vakantieparkentop is erop gericht om verschillende partijen aan te sporen om aan de slag te gaan op lokaal, regionaal en landelijk niveau en de samenwerkingen te versterken om zo de vitaliteit van de Nederlandse vakantieparken te verbeteren. De interactie en energie gedurende de gehele conferentie moet zodanig zijn dat het aanspoort om aan de slag te gaan, tijdens de conferentie en in de nabije toekomst. Dit was de uitvraag van Provincie Gelderland in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en het programma Vitale Vakantieparken.


Het was de eerste nationale topontmoeting rond het thema vakantieparken waarbij gastvrouw gedeputeerde Bea Schouten van Provincie Gelderland de gasten verwelkomde. Vanuit het hele land waren bestuurders, ondernemers, beleidsmakers aanwezig in het voormalig Zendgebouw in Radio Kootwijk op de Veluwe. Samen met betrokken partners is de Actie-agenda voor de aanpak van vakantieparken gepresenteerd en ondertekend. Minister Ollongren lichtte toe dat met de agenda Rijk, gemeenten, provincies, de RECRON en maatschappelijke organisaties samen actief de kansen oppakken die de vakantieparken bieden met aandacht voor de mensen die er wonen en de betrokken ondernemers.


De Actie-agenda is opgesteld aan de hand van de vier meest prangende thema’s; Ruimte, Economie, Sociaal/Wonen en Veiligheid. Tijdens de top is op een interactieve manier ingegaan op deze vier thema’s. Voor ieder thema richtte wij een bijpassende creatieve ruimte in, waren betrokken bij de invulling van de sessie en regelde alle organisatorische zaken. Gedurende de hele dag hebben we de deelnemers geïnspireerd en gemotiveerd door het tonen van Best Practices, vanuit verscheidene gemeenten en relevante partner-organisaties, maar ook vanuit werkgroepen en maatschappelijke organisaties.


De aftermovie van de Vakantieparkentop geeft een mooi beeld van deze energieke dag waarbij het doel en de inhoud vertaald werden naar een creatieve invulling en we terugkijken op een dag waar verbindingen en samenwerkingen blijvend zijn gecreëerd.

Exchange and engage

bottom of page